Delphi-de TXT Dosyasını Tarihle Kaydetmek

Delphi-de TXT Dosyasını Tarihle Kaydetmek

Delphi ile oluşturulan txt dosyanızı o günün tarihi ile kayıt edebilirsiniz. Bu AfterUpdateRecord olay işleyicisi, kullanıcı adı, tarih, saat ve istemci veri kümesi adı dahil olmak üzere başarılı kayıt kayıtlarının bir günlük dosyasını tutar.

Delphi örnek projeler ve kaynak kodlara buradan erişebilirsiniz.

procedure TMyRDM.Provider1AfterUpdateRecord(Sender: TObject; SourceDS: TDataSet; DeltaDS: TCustomClientDataSet; UpdateKind: TUpdateKind);
const
 SP = ' ';
var
 logfile: TextFile;
begin
 AssignFile(logfile,'log.txt');
 if not(FileExists('log.txt')) then ReWrite(logfile)
 else Append(logfile);
 writeln(logfile,(UserName+SP+DateToStr(Date)+SP+TimeToStr(Time)+SP+
    DeltaDS.Name));
end;