Delphi İle Borç – Alacak – Bakiye Hesaplaması

Delphi İle Borç – Alacak – Bakiye Hesaplaması

Delphi ile matematik fonksiyonları içerisinde kolay uygulama geliştirme amaçlı kullanabileceğiniz bir çok method ve özellik bulunmaktadır. Delphi’de tip dönüştürme fonksiyonları farklı tipteki değişkenler arasında veri geçişi yapmak için kullanılır. StrToInt Fonksiyonu: String içerikli değerleri tam sayı tipine dönüştürmek için kullanılır. Fonksiyon içerisine alfasayısal değere sahip bir bilgi yazılmalıdır. İşte bu konuların bir çoğu kod örneğimizde geçmektedir.

Delphi örnek projeler ve kaynak kodlara buradan erişebilirsiniz.

Delphi ile borç alacak ve bakiye hesap işlemlerinin kaynak kodu:

DECLARE @ALACAK MONEY
DECLARE @BORC MONEY
DECLARE
@BAKIYE MONEY
DECLARE @FKOD varchar
DECLARE @AL_DEGER MONEY
DECLARE
@BRC_DEGER MONEY
DECLARE @FTIP varchar
Declare @CKOD varchar
Set @FKOD
= @FKOD
Set @FTIP = @FTIP
Set @CKOD = @CKOD
Set @BAKIYE = Cast((Select
Sum(BAKIYE) from T_Finans Where KOD = @FKOD) as Money)
if (@FTIP =
‘4’)
BEGIN
Set @AL_DEGER = (cast(@AL_DEGER as money))
Set @BAKIYE =
(Cast((Select BAKIYE from T_Cari Where KOD = @CKOD) as Money))
Set @ALACAK =
(Cast((Select ALACAK From T_Cari Where KOD=@CKOD)+ @AL_DEGER as
Money))
Update T_Cari Set BAKIYE = BAKIYE + @ALACAK Where KOD =
@CKOD
Insert Into T_Finans (ALACAK,FKOD,BAKIYE,KOD,CTIP) Values
(@ALACAK,@FKOD,@BAKIYE+@ALACAK,@CKOD,2)
end
ELSE
IF (@FTIP =
‘5’)
BEGIN
Set @BRC_DEGER = (cast(BRC_DEGER as MOney))
Set @BAKIYE =
Cast((Select Sum(BAKIYE) from T_Finans Where KOD = @FKOD) as Money)
Set @BORC
= (Cast((Select BORC From T_Cari Where KOD=@CKOD)+ @BRC_DEGER as
Money))
Update T_Cari Set BAKIYE = BAKIYE – @BORC Where KOD = @CKOD
Insert
Into T_Finans (BORC,FKOD,BAKIYE,KOD,CTIP) Values
(@BORC,@FKOD,@BAKIYE-@BORC,@CKOD,2)
END
Go