ASP ile Dinamik Html Combobox Oluşturmak

ASP ile Dinamik Html Combobox Oluşturmak

Asp’de For döngüsü ile dinamik html combobox oluşturma örnekleri.   Asp ile dinamik olarak html combobox oluşturmak için aşağıdaki örneklerden faydalanabilirsiniz.  Bu kod ile For döngüsü kullanarak bulunduğumuz yıldan 14 yıl öncesi ile başlayıp 1923 yılı arasında html combobox oluşturuyoruz.

<%
'// Yaşınız
Response.Write("" & vbCrLf)
Response.Write("Yaşınız" & vbCrLf)
For i = Clng(Year(Date()) - 14) To 1923 Step -1
Response.Write(""& i &"" & vbCrLf)
Next
Response.Write("" & vbCrLf)
%>

Burada For döngüsü ile 5’er cm aralıklarla 210 cmden 120 cmye kadar boy seçimi yapabileceğimiz html combobox oluşturuyoruz.

<%
'// Boyunuz
Response.Write("" & vbCrLf)
Response.Write("Boyunuz" & vbCrLf)
For i = 210 To 120 Step -5
Response.Write(""& i &" cm" & vbCrLf)
Next
Response.Write("" & vbCrLf)
%>

Burada yine For döngüsü ile 35’ten başlayarak 120’ye kadar html combobox oluşturuyoruz.

<%
'// Kilonuz 
Response.Write("" & vbCrLf )
Response.Write("Kilonuz" & vbCrLf )
For i = 35 To 120
Response.Write(""& i &" kg" & vbCrLf )
Next
Response.Write("" & vbCrLf )
%>