Delphi Sayıya Göre Gün veya Ay Tam Adı

Delphi Sayıya Göre Gün veya Ay Tam Adı

Belirli bir sayı için günün veya ayın tam adını almak için LongMonthNames ve LongDayNames işlevlerini kullanın.
1 Ocak ... 12 Aralık
1 Pazar ... 7 Cumartesi.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  for i:=1 to 12 do
    Memo1.Lines.Add(LongMonthNames[i]);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
begin
  for i:=1 to 7 do
    Memo2.Lines.Add(LongDayNames[i]);
end;