Windows Açılışında Programı Otomatik Olarak Başlatma

Windows Açılışında Programı Otomatik Olarak Başlatma

Yalnızca Windows'a yönelik bir uygulama yazıyorsanız ve sistem Kayıt Defteri'nin yapısında değişiklik yapmak istiyorsanız, System.Win.Registry.TRegistry kullanabilirsiniz . Aksine TRegistryIniFile aynı özelliklere ve diğer ini dosya bileşenlerinin yönetiminde kullanır, özellikleri ve yöntemleri TRegistry sisteminin kayıt yapısına daha doğrudan karşılık gelir.

TRegistryIniFile kullanan HKEY_CURRENT_USER kök anahtar olarak.

Anahtarları açma, kapatma, kaydetme, taşıma, kopyalama ve silme yöntemlerine ek olarak TRegistry , kullanmak istediğiniz erişim düzeyini belirlemenize olanak tanır.

Örneğin kayıt defterine ekleme yaparak programınızın Windows başlangıcında otomatik çalışmasını isterseniz, bunu sağlayan Delphi kaynak kodu:

uses Registry;
 
procedure writeStartUp;
var
  ARegistry: TRegistry;
 begin
  ARegistry: = TRegistry.Create;
 //Create an instance of TRegistry
  with ARegistry do
  begin
  RootKey: = HKEY—LOCAL—MACHINE;
  if OpenKey (′ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ′, True) then
  WriteString (′ delphi ′, ′ C:\Program Files\borland\delphi3\bin\delphi32.exe ′);
  CloseKey;
  Destroy;
  end;
end;