Tam HTML Ders Notları

Tam HTML Ders Notları

HTML, Hyper Text Mark-up Language’ın kısaltılmışıdır. Türkçe karşılığı Hiper Metin İşaretleme Dili’dir. Browserlar tarafından tanınıp yorumlanabilen metin tabanlı bir dildir ve metnin browser tarafından yorumlanması sonucu da web sayfaları elde edilir. Kısaca HTML, web sayfaları yapmaya yarayan bir dildir.

Bu dili yazabilmek için en azından bir metin editörüne ihtiyaç vardır. Bu Windows işletim sistemiyle beraber gelen Notepad olabileceği gibi Office paketlerinin metin editörleri de olabilir. Bunun dışında komutları da öğrenmenize yardımcı olacak bir HTML editörü (Hot Dog, Cute HTML, HomSite vs.) veya görsel arabirime sahip bir HTML editörü (FrontPage, Dreamveawer vs.) de kullanabilirsiniz.

Görsel arabirime sahip programlarda komut yazmak çoğu zaman gerekmediğinden, bu aşamada bu tür programları kullanmamanız daha iyi olacaktır.

HTML de her işaretleme dilindeki gibi komutlardan oluşur, bu komutlara tag veya mark-up denir. Biz yazımız boyunca tag’i kullanacağız. Tag’ler herhangi bir metinden farklı oldukları browser tarafından anlaşılabilsin diye “<” ve “>” işaretlerinin arasına yazılır.

Her tag’in bir başlangıcı ve bitişi vardır. Bitiş tag’lerinde, “<” işaretinden sonra tag’in bitiş tag’i olduğunu belirtmek için “/” işareti kullanılır.

Bir örnek ile göstermemiz gerekirse;

Bu bir Paragraf tag’idir.

Tag’ler sayfaya yerleştirilirken ilk açılan kod son kapatılmalıdır. Bu kurala

uyulmadığı taktirde browser tag’lerinizi yorumlayamayacaktır.

Son olarak da şunu belirtelim: Yukarıda sayfaları yapmak için kullanılan programları sayarken de gördüğünüz gibi, en masrafsız olarak kullanabileceğiniz program Notepad. Biz de konuları anlatırken, bu programı kullandığınızı farz edeceğiz.

Derslerin devamınında içinde olduğu tam sürüm word belgesini indirmek için tıklayın.