Delphi ile Windows Hesap Makinesi Kaynak Kodları

Satıcı : Safirmedya
0
(0)
2 4874
Ücretsiz
SKU-GD1E1Y2L2E3
PAS

Bu uygulama bir Delphi ile Windows Hesap Makinesi kullanımını anlatan bir kaynak kod dosyasıdır. Delphi Programlama Dili öğrenmede çok yararlı olacaktır. Ayrıca Delphi'de matematiksel işlemler toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini nasıl yapacağınıza dair size fikir verecektir.

Mantığı ve yapımı çok basit olan hesap makinesi uygulaması için başlangıç olarak delphi ile açmış olduğumuz formumuza 16 adet buton,  4 adet edit ve 4 adet label ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz bu bileşenlerden butonları çarpma,bölme,toplama ve çıkarma işlemlerini yaptırmak için, editleri sayı girişleri ve sonucu göstermek için kullanacağız.

Uygulamamızın genel görünümü alttaki şekilde olacaktır:

 

Kodlarımız şöyle:

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  Button6: TButton;
  Button7: TButton;
  Button8: TButton;
  Button9: TButton;
  Button10: TButton;
  Button11: TButton;
  Button12: TButton;
  Button13: TButton;
  Button14: TButton;
  Button15: TButton;
  Button16: TButton;
  procedure Button15Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
  procedure Button7Click(Sender: TObject);
  procedure Button8Click(Sender: TObject);
  procedure Button9Click(Sender: TObject);
  procedure Button10Click(Sender: TObject);
  procedure Button11Click(Sender: TObject);
  procedure Button12Click(Sender: TObject);
  procedure Button13Click(Sender: TObject);
  procedure Button14Click(Sender: TObject);
  procedure Button16Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 a:Double;
 b:Double;
 c:Double;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '0'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '0'
  end;
end;

procedure TForm1.Button11Click(Sender: TObject);
begin
 Edit3.Text:='+';
end;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
begin
 Edit3.Text:='-';
end;

procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject);
begin
 Edit3.Text:='x';
end;

procedure TForm1.Button14Click(Sender: TObject);
begin
 Edit3.Text:='/';
end;

procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:='';
Edit2.Text:='';
Edit3.Text:='';
Edit4.Text:='';

end;

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text ='+' then
  a:=StrToInt(Edit1.Text);
  b:=StrToInt(Edit2.Text);
  c:=a+b;
  Edit4.Text:=FloatToStr(c);

 if Edit3.Text ='-' then
  a:=StrToInt(Edit1.Text);
  b:=StrToInt(Edit2.Text);
  c:=a-b;
  Edit4.Text:=FloatToStr(c);

  if Edit3.Text ='*' then
  a:=StrToInt(Edit1.Text);
  b:=StrToInt(Edit2.Text);
  c:=a*b;
  Edit4.Text:=FloatToStr(c);

 if Edit3.Text ='/' then
  a:=StrToFloat(Edit1.Text);
  b:=StrToFloat(Edit2.Text);
  c:=(a)/(b);
  Edit4.Text:=FloatToStr(c)


end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '1'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '1'
  end;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '2'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '2'
  end;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '3'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '3'
  end;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '4'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '4'
  end;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '5'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '5'
  end;
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '6'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '6'
  end;
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '7'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '7'
  end;
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '8'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '8'
  end;
end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);
begin
 if Edit3.Text = '' then
  Edit1.Text:=Edit1.Text + '9'
  else
  begin
   Edit2.Text:=Edit2.Text + '9'
  end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Form1.Text:='DELPHI CALCULATOR By: Teody';
 Form1.Position:=poMainFormCenter;
end;

end.

Puanlama bulunamadı!

Bu ürüne hiç yorum yazılmamış. Siz yazmak ister misiniz?

Bu site tanımlama bilgileri kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

DMCA.com Protection Status Whatsapp Sipariş