Delphi TWebBrowser Hata Uyarılarını Engelleme

Delphi TWebBrowser Hata Uyarılarını Engelleme

Delphi TWebBrowser bazı siteleri açarken sıkıcı bir şekilde arka arkaya sitede hata uyarıları verebilir. TWebBrowser seçiliyken Object Inspector penceresindeki Silent özelliğini True yaparak bu uyarıları vermesini engelleyebilirsiniz.

Silent özelliğini kullanmanın yanında registry ayarları ilede devre dışı bırakılabilir.

Manuel olarak; Registry ayarlarından Araçlar menüsünden, Internet seçeneklerinde ve ardından gelişmiş sekmesinde, komut dosyası hata ayıklamasını devre dışı bırakmayı ve daha fazla komut dosyası hatası olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

Ayrıca programınızda kodlama yaparak bu kayıt defteri anahtarını değiştirerek de yapılabilir.

Delphi örnek projeler ve kaynak kodlara buradan erişebilirsiniz.
 

Path : SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\
key: Disable Script Debugger
Values : yes (no script dialogs) 

Bunu yapmak için gerekli kodlar altta verilmiştir.

procedure SilenceDebugger(const newStr: string = 'yes'); 
var Reg : TRegistry; 
begin 
Reg := TRegistry.Create; try Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER; 
if 
Reg.OpenKey('SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\ ',false) then 
begin 
Reg.WriteString('Disable Script Debugger',NewStr); 
SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE,0, LongInt( PChar('Software\Microsoft\Internet Explorer') )); 
end; 
finally 
Reg.CloseKey; 
Reg.Free; 
end; 
end;