Delphi ile oluşturulan txt dosyanızı o günün tarihi ile kayıt edebilirsiniz. Bu AfterUpdateRecord olay işleyicisi, kullanıcı adı, tarih, saat ve istemci veri kümesi adı dahil olmak üzere başarılı kayıt kayıtlarının bir günlük dosyasını tutar.


procedure TMyRDM.Provider1AfterUpdateRecord(Sender: TObject; SourceDS: TDataSet; DeltaDS: TCustomClientDataSet; UpdateKind: TUpdateKind);
const
  SP = '  ';
var
  logfile: TextFile;
begin
  AssignFile(logfile,'log.txt');
  if not(FileExists('log.txt')) then ReWrite(logfile)
  else Append(logfile);
  writeln(logfile,(UserName+SP+DateToStr(Date)+SP+TimeToStr(Time)+SP+
        DeltaDS.Name));
end;